گیاه Comandra pallida

Comandra pallida
-
1
A.DC.
Pale Bastard Toadflax
1
Santalaceae
C. umbellata pallida. (A.DC.)Piehl.

عکس

0.4
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
چشمی
مخدر
مراقبت از پا

استفاده خوراکی

بذر
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ