گیاه Comandra umbellata

Comandra umbellata
-
1
(L.)Nutt.
Bastard Toad Flax
1
Santalaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
قفسه سینه

استفاده خوراکی

شهد
میوه