گیاه Commelina communis

Commelina communis
-
2
L.
Day Flower
3
Commelinaceae

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد باکتری
قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ