گیاه Commelina erecta angustifolia

Commelina erecta angustifolia
-
1
(Michx.)Fernald.
Whitemouth Dayflower
2
Commelinaceae
C. angustifolia. Michx.

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
پوست

استفاده خوراکی

ریشه