گیاه Conandron ramondioides

Conandron ramondioides
-
0
Siebold.&Zucc.
-
1
Gesneriaceae

عکس

0.3
0.2
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ