گیاه Consolida regalis

Consolida regalis
زبان در قفای شاهانه
3
Gray.
Larkspur
0
Ranunculaceae
Delphinium consolida.

عکس

0.5
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خواب آور
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد کرم
کاهنده فشارخون
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)

سایر موارد استفاده

انگل کش
جوهر
حشره کش
ماده رنگ