گیاه Coptis deltoidea

Coptis deltoidea
-
2
C.Y.Cheng.&Hsiao.
-
0
Ranunculaceae

عکس

0.2
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی سپتیک، گندزدا
پادزهر
رگ گشا، گشادکننده عروق
صفرا آور
ضد تب
ضد درد، مسکن درد

سایر موارد استفاده

پوشش زمین