گیاه Coriaria microphylla

Coriaria microphylla
-
1
Poir.
-
0
Coriariaceae
C. thymifolia. Humb.&Bonpl.

عکس

1.2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

توهم زا

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
تانین
جوهر
ماده رنگ