گیاه Coriaria myrtifolia

Coriaria myrtifolia
-
0
L.
Redoul
0
Coriariaceae

عکس

1.8
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

تانین
جوهر
حشره کش
ماده رنگ