گیاه Coriaria sarmentosa

Coriaria sarmentosa
-
0
G.Forst.
Tuhu
2
Coriariaceae
C. ruscifolia. L.

عکس

1
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ