گیاه Corydalis aurea

Corydalis aurea
-
2
Willd.
Scrambled Eggs
0
Papaveraceae

عکس

0.5
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
قلبی
مقوی معده