گیاه Corydalis falconeri

Corydalis falconeri
-
0
Hook.f.&Thoms.
-
0
Papaveraceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

محصولات مو