گیاه Corydalis govaniana

Corydalis govaniana
-
2
Wall.
-
0
Papaveraceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
پادزهر
پوست
تب بر
ضد التهاب
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد کرم، کرم کش
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک