گیاه Corydalis solida

Corydalis solida
-
3
(L.)Clairv.
Fumewort
1
Papaveraceae
C. bulbosa. C. halleri.

عکس

0.2
0.12
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
توهم زا
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد باکتری
ضد درد
محرک و آرام کننده اعصاب

استفاده خوراکی

ریشه