گیاه Corydalis yanhusuo

Corydalis yanhusuo
-
3
(Y.H.Chou&Chun.C.Hsu.)W.T.Wang.
Yan Hu Suo
0
Papaveraceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی سپتیک، گندزدا
سرطان
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد، مسکن درد
ضد سرفه
کاهنده فشارخون
مقوی قلب