گیاه Corylus colurna

Corylus colurna
فندق بیزانسی، فندق قسطنطنیه ای
1
L.
Turkish Hazel
3
Betulaceae

عکس

20
7
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

چوب