گیاه Cruciata laevipes

Cruciata laevipes
صلیبی
2
Opiz.
Crosswort
2
Rubiaceae
Galium cruciata.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
بهبود دهنده زخم
ضد روماتیسم

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ