گیاه Cucumis sativus

Cucumis sativus
خیار
2
L.
Cucumber
4
Cucurbitaceae

عکس

2
0
-
بالا رونده یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
ضد کرم، کرم کش
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن
میوه

سایر موارد استفاده

دورکننده
لوازم آرایشی و بهداشتی