گیاه Cucurbita maxima

Cucurbita maxima
کدوی تنبل
3
Duchesne. ex Lam.
Winter Squash
5
Cucurbitaceae

عکس

0.6
5
-
بالا رونده یکساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم، کرم کش
ضماد
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن
گل
میوه

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی
لوازم آرایشی و بهداشتی