گیاه Cupressus sempervirens

Cupressus sempervirens
سرو، زربین
2
L.
Italian Cypress
0
Cupressaceae

عکس

30
5
همیشه سبز
درخت
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بهبود دهنده زخم
تنگ کننده عروق
رایحه درمانی
ضد تب
ضد روماتیسم
ضد کرم
عامل تسکین و التیام دهنده
قابض

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
چوب
لوازم آرایشی و بهداشتی