گیاه Delphinium nuttallianum

Delphinium nuttallianum
-
0
Pritz.
Larkspur
0
Ranunculaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

انگل کش
جوهر
ماده رنگ