گیاه Delphinium staphisagria

Delphinium staphisagria
زبان در قفا
2
L.
Stavesacre
0
Ranunculaceae

عکس

1
0
-
دو ساله/چند ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور
زگیل
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد کرم، کرم کش
قی آور
مسکن دندان درد
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
هومئوپاتی

سایر موارد استفاده

انگل کش
حشره کش