گیاه Dianthus caryophyllus

Dianthus caryophyllus
میخک قرنفلی
2
L.
Carnation
2
Caryophyllaceae

عکس

1
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
بال پولکداران
نه
بله
خیر
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تب بر
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
محرک
محرک تعریق
محرک و آرام کننده اعصاب
مقوی قلب

استفاده خوراکی

ادویه
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
صابون