گیاه Dicentra cucullaria

Dicentra cucullaria
-
2
(L.)Bernh.
Dutchman's Breeches
0
Papaveraceae

عکس

0.12
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
ضماد
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک