گیاه Diervilla lonicera

Diervilla lonicera
-
2
Mill.
Bush Honeysuckle
0
Caprifoliaceae
D. canadensis. Willd. D. humilis. Pers.

عکس

1
1
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
شیرافزا
مخدر
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک