گیاه Dioscorea deltoidea

Dioscorea deltoidea
-
2
Wall. ex Griseb.
Yam
2
Dioscoreaceae

عکس

3
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد بارداری
متفرقه

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

انگل کش
صابون