گیاه Dioscorea villosa

Dioscorea villosa
یام وحشی
4
L.
Wild Yam
2
Dioscoreaceae

عکس

3
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

رگ گشا، گشادکننده عروق
صفرا آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
ضد بارداری
محرک تعریق
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

ریشه