گیاه Dipsacus japonicus

Dipsacus japonicus
-
2
Miq.
Xu Duan
1
Dipsacaceae

عکس

0.75
0
-
دو ساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
سرطان
شیربند
ضد روماتیسم
قاعده آور
کبدی
کلیه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ