گیاه Drimys winteri

Drimys winteri
-
2
J.R.Forst.&G.Forst.
Winter's Bark
3
Winteraceae
D. aromatica. Murray. non (R.Br.)Muell. Wintera aromatica. Murray. non (R.Br.)Muell.

عکس

7.5
6
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
پوست
تب بر
ضد اسکوربوت
ضد انگل- انگل کش
ضد شوره
محرک
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

ساقه
گل

سایر موارد استفاده

اسانس
چوب