گیاه Drosera peltata

Drosera peltata
-
2
Sm.
Sundew
0
Droseraceae

عکس

0.25
0
همیشه سبز
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
خونساز
ضد درد
ضد نفخ
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است