گیاه Echium vulgare

Echium vulgare
گل افعی، گل گاوزبان
2
L.
Viper's Bugloss
1
Boraginaceae

عکس

0.9
0.6
-
دو ساله/چند ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
ضد سرفه
قفسه سینه
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ