گیاه Eleutherococcus divaricatus

Eleutherococcus divaricatus
-
0
(Siebold.&Zucc.)S.Y.Hu.
-
2
Araliaceae
Acanthopanax divaricatus.

عکس

3.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
بله
-

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای