گیاه Eleutherococcus gracylistylus

Eleutherococcus gracylistylus
-
3
(W.W.Sm.)S.Y.Hu.
Wu Jia Pi
1
Araliaceae
Acanthopanax gracylistylus. W.W.Sm.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
بله
-

استفاده دارویی

ضد باکتری
ضد روماتیسم
متفرقه
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

گل