گیاه Ephedra gerardiana

Ephedra gerardiana
-
4
Wall. ex Stapf.
Ma Huang
2
Ephedraceae
E. vulgaris. Rich.

عکس

0.6
2
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
تب بر
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد آسم
ضد روماتیسم
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی قلب
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
سوخت