گیاه Ephedra intermedia

Ephedra intermedia
ارمک میانه
4
Schrenk. ex C.A.Mey.
Zhong Ma Huang
1
Ephedraceae

عکس

1
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
تنگ کننده عروق
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد آسم
ضد تعریق
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه