گیاه Ephedra nevadensis

Ephedra nevadensis
-
3
S.Watson.
Mormon Tea
2
Ephedraceae

عکس

1.2
0
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
تب بر
تصفیه کننده خون، مصفای خون
ضماد
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
چای
میوه