گیاه Ephedra sinica

Ephedra sinica
افدرا
4
Stapf.
Ma Huang
3
Ephedraceae

عکس

0.4
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
تنگ کننده عروق
رگ گشا، گشادکننده عروق
قفسه سینه
قلبی
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه