گیاه Ephedra viridis

Ephedra viridis
ارمک سبز
3
Coville.
Mormon Tea
2
Ephedraceae

عکس

1.8
0
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
تصفیه کننده خون، مصفای خون
ضماد
کلیه
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
چای
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ