گیاه Equisetum arvense

Equisetum arvense
دم اسبی صحرایی
3
L.
Field Horsetail
2
Equisetaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بندآورنده خون
بهبود دهنده زخم
شیرافزا
ضد درد
ضد نفخ
قابض
قلبی
محرک تعریق
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه

سایر موارد استفاده

-
پولیش
تمیز کننده
ساخت آلات موسیقی
سمباده
قارچ کش
کاغذ
ماده رنگ