گیاه Equisetum fluviatile

Equisetum fluviatile
-
2
L.
Swamp Horsetail
2
Equisetaceae
E. heliocharis. E. limosum.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض خونریزی

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه