گیاه Equisetum sylvaticum

Equisetum sylvaticum
-
2
L.
Wood Horsetail
1
Equisetaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
ضماد
قابض
قابض خونریزی
کلیه
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه

سایر موارد استفاده

تمیز کننده
سمباده
قارچ کش
ماده رنگ
محصولات مو