گیاه Equisetum telmateia

Equisetum telmateia
-
1
Ehrh.
Giant Horsetail
1
Equisetaceae
E. maximum. auct.

عکس

2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ساقه

سایر موارد استفاده

-
پولیش
سبد
سمباده
قارچ کش
محصولات مو