گیاه Erysimum cheiri

Erysimum cheiri
شب بوی خیری
2
(L.)Crantz.
Wallflower
0
Cruciferae
Cheiranthus cheiri. L.

عکس

0.5
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

چشمی
خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد تومور
ضد روماتیسم
قاعده آور
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مقوی قلب
مقوی معده
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس