گیاه Erythronium albidum

Erythronium albidum
-
0
Nutt.
White Trout-Lily
3
Liliaceae

عکس

0.05
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل