گیاه Erythronium grandiflorum

Erythronium grandiflorum
-
1
Pursh.
Avalanche Lily
3
Liliaceae

عکس

0.15
0.08
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پوست

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
غلاف بذر