گیاه Erythronium oregonum

Erythronium oregonum
-
1
Applegate.
Giant White Fawnlily
4
Liliaceae

عکس

0.45
0.12
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضماد

استفاده خوراکی

ریشه