گیاه Erythronium tuolumnense

Erythronium tuolumnense
-
0
Applegate.
Tuolumne Fawn Lily
3
Liliaceae

عکس

0.3
0.15
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ریشه