گیاه Eschscholzia californica

Eschscholzia californica
لاله باغی
3
Cham.
Californian Poppy
1
Papaveraceae
E. douglasii.

عکس

0.3
0.15
-
چندساله
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

شیربند
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

برگ