گیاه Eucalyptus citriodora

Eucalyptus citriodora
اوکالیپتوس
3
Hook.
Lemon-Scented Gum
1
Myrtaceae
E. maculata citriodora.

عکس

45
0
همیشه سبز
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد باکتری
قابض

استفاده خوراکی

ترنجبین

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
تانین
چوب
خوشبوکننده
دورکننده