گیاه Euodia officinalis

Euodia officinalis
-
2
Dode.
-
0
Rutaceae

عکس

5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
سیتوتوکسیک، سلول کش
ضد درد، مسکن درد
کاهنده فشارخون
مقوی قلب
مقوی معده